Wsparcie dla przedsiębiorstw: hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia nabór do projektu pn.:

„Nowe inwestycje w sektorze HoReCa”

Celem projektu jest wsparcie dla przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej projektu  https://horeca.marr.pl/

 

Wszystkie informacje oraz bieżące działania będą podawane za pośrednictwem strony internetowej oraz  social media.  

668

Powrót