Informacja dla mieszkańców w zakresie bezpłatnego zaopatrzenia w kompostowniki

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, iż w związku z otrzymaniem od Samorządu Województwa Małopolskiego dofinansowania w kwocie 33 000,00 zł  w zakresie zaopatrzenia mieszkańców z terenu województwa małopolskiego w kompostowniki, prowadzony będzie nabór zgłoszeń od mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników.

W ramach realizowanego zadania planuje się zakup kompostowników wykonanych z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu o pojemności min. 720 l, które zostaną przekazane mieszkańcom Gminy Bukowina Tatrzańska na podstawie umowy użyczenia na okres 1 roku. Po tym okresie, kompostownik stanie się własnością mieszkańca. Kompostowniki zostaną przekazane na potrzeby własne.

Celem inwestycji jest zwiększenie poziomu recyklingu odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych co ułatwi mieszkańcom zagospodarowanie bioodpadów.

Dodatkowe informacje dotyczące terminu składania wniosków oraz zasad przyznawania kompostowników zostaną podane w dalszym etapie realizacji projektu.

Projekt finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego.

499

Powrót