O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA o zebraniu materiałów - zawiadomienie w związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości (dotyczy działki ew. nr 4279/4, położonej w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie ulicy Tatrzańskiej) dot. sprawy znak: BUA.6730.28.2024

Znak: BUA.6730.28.2024

Bukowina Tatrzańska, dn. 31.05.2024r.

 

 

zawiadamia się...

Obwieszczenie z dnia 31.05.2024r. Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska znak: BUA.6730.28.2024

107

Powrót