Obowiązkowa deratyzacja

Informuję wszystkich właścicieli nieruchomości, zarządców budynków, że w dniach od 1 do 16 czerwca 2024 r. należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację (ograniczenie populacji mysz i szczurów).

Akcję deratyzacji przeprowadza się  na  własny koszt. 

Zasady przeprowadzania deratyzacji (DOC)

117

Powrót