Smart Lab - możliwości dofinansowania innowacyjnych projektów

Fundacja eRBeKa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach, adresowanym dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gmin, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych tematyką:

  • Przemysłu 4.0
  • Gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)

Celem spotkania jest przedstawienie dobrych praktyk, możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz rozwijanie wspólnych inicjatyw projektowych.

Intencją organizatorów jest również wsparcie Beneficjentów podczas przygotowania wniosków projektowych finansowanymi z funduszy unijnych poprzez indywidualne doradztwo. Mamy nadzieję, że projekt przybliży Państwu możliwości płynące ze współpracy różnych organizacji dążących do wdrożeń projektów gospodarki o obiegu zamkniętym i Przemysłu 4.0.

Spotkania organizowane są w Krakowie w dniach 29-30 października.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką projektu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Warsztaty_Formularz_zgloszeniowy_GOZ.docx

Warsztaty_Formularz_rejestracyjny_Industry_4.0.docx 

Fundacja_eRBeKa_Smart_Lab_ulotka_Industry_40_2019-10.pdf

Fundacja_eRBeKa_Smart_Lab_ulotka_GOZ1_2019-10.pdf

Fundacja_eRBeKa_Smart_Lab_broszura_2019-10.pdf

 

Więcej: www.erbeka.com.pl