Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Nowy Sącz, 2019-10-24
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego