Starosta Tatrzański - OBWIESZCZENIA - wydanie decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIA

STAROSTA TATRZAŃSKI zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego, działającego jako zarządca drogi powiatowej nr 1647 K, który został złożony w dniu 25 października 2019 r. zostały wszczęte postępowania administracyjne o wydanie decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków — Bukowina Tatrzańska.