Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2020

(1.1.5) Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2020 [PDF]

148

Powrót