XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w dniu 20 lutego 2020 - ZAPROSZENIE

RADA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.), zwołuję XVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w dniu 20 lutego 2020 r. /czwartek/o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144.

XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w dniu 20 lutego 2020 - ZAPROSZENIE [PDF]