OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
na terenie województwa małopolskiego

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w okresie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa małopolskiego
[PDF]