Stowarzyszenie LGD Spisz-Podhale - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu 1.1.5 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Termin składania wniosków:

od 24 lutego 2020 r godzina 8:30 do 09 marca 2019 r. do godziny 14:00

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (8:30 - 14:00).

LGD_Spisz_Podhale_planowany_nabor_wnioskow_2020-02-24.pdf