ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - wniosek APARTAMENT ART. SP. Z O.O.

Nasz znak: OŚ.6220.1.2020

Bukowina Tatrzańska, 21 lutego 2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

[...] na wniosek z dnia 18 lutego 2020 r. APARTAMENT ART. SP. Z O.O. ul. Powsińska 106, 02-903 Warszawa (KRS 0000165545) działająca przez Pełnomocnika tj. Pana mgr inż. arch. Jana Słowika-Sułkowskiego, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 18 marca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa zespołu czterech budynków usług hotelarskich wraz z infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 4220/1, 4221, 4222/1, 4252/7, 4253 obręb 0301 Bukowina Tatrzańska (ul. Tatrzańska), gmina Bukowina Tatrzańska.

Gmina_BT_2020-02-21_ZAWIADOMIENIE_OBWIESZCZENIE o_wszczeciu_postepowania_Apartament_Art.pdf