Informacja o unieruchomieniu wodociągu lokalnego w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 63

OŚ.6324.2.2020

Bukowina Tatrzańska, 28 lutego 2020 r.

INFORMACJA

[...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 30/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., znak: HK.441.105.2020 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny (lokalny) w miejscowości Białka Tatrzańska, zarządzany przez firmę „Wodziak” s.c., z siedzibą (34-530) Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Głodowski 56.

Gmina_BT_2020-02-28 Informacja_o_unieruchomieniu_wodociagu Bialka_ul_Srodkowa_63.pdf