UWAGA! od 14 marca 2020 r. zakaz wynajmu miejsc noclegowych

UWAGA! zakaz wynajmu miejsc noclegowych dla turystów w obiektach noclegowych turystycznych i miejscach krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20). Zakaz obowiązuje od 14 marca do odwołania.

Szanowni Państwo! Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

UWAGA! od 14 marca 2020 r. zakaz wynajmu miejsc noclegowych
UWAGA! od 14 marca 2020 r. zakaz wynajmu miejsc noclegowych

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego pociąga za sobą szereg różnego typu ograniczeń związanych z funkcjonowaniem określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym wprowadza się ograniczenie prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. Dotyczy to wszystkich wynajmujących. Właściciele obiektów, które mają obecnie gości, powinni poprosić ich o wyjazd.

ROZPORZADZENIE_MINISTRA_ZDROWIA 2020-03-13 w_sprawie_ogloszenia stanu_zagrozenia_epidemicznego.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje:

§ 5. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:

(...)

g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),

§ 6. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1: 1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności;

878

Powrót