FCC – PSZOK zamknięty dla mieszkańców od 2020-03-13

KOMUNIKAT
w sprawie ograniczenia pracy Biur Obsługi Klienta
oraz zamknięciu PSZOKu

FCC – PSZOK zamknięty dla mieszkańców od 2020-03-13
FCC – PSZOK zamknięty dla mieszkańców od 2020-03-13

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa COVID-19 (siła wyższa) informujemy, że z dniem 13.03.2020 do odwołania:

  • nasze stacjonarne Biuro Obsługi Klienta w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 15 zostaje zamknięte i będzie obsługiwać Państwa tylko w sposób zdalny (telefon, mail).
  • zaprzestajemy obsługi mieszkańców w prowadzonym przez nas PSZOKu.

20200316_FCC_PSZOK_zamkniety_dla_mieszkancow.pdf

Za naszą decyzją stoi troska o zdrowie zarówno naszych pracowników, jak i mieszkańców. Prowadzona przez nas działalność, z racji swojej specyfiki jest szczególnie narażona na kontakt z wirusem ale i bardzo istotna z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno–epidemiologicznego mieszkańcom.

Dlatego wierzymy, że podjęte przez nas kroki zyskają Państwa zrozumienie.

O wszystkich zmianach w powyższym zakresie będziemy Państwa informować poprzez naszą stronę internetową www.fcc-group.pl.

Kontakt – 18/44 88 591, 693 692 108, nowytarg@fcc-group.pl