POLECENIE Nr 17/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO - podejmowanie działań informacyjnych

POLECENIE Nr 17/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zlecenia podległym strażom gminnym (miejskim) podejmowanie działań informacyjnych, zachęcających mieszkańców oraz inne osoby przebywające na administrowanych terenach do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności do pozostania w miejscu zamieszkania.

POLECENIE Nr 17/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

2020-03-24_polecenie_nr_17-2020_Wojewody_Malopolskiego.pdf

Kraków, 24 marca 2020 r.

Znak sprawy: WN-IV.0121.8.2020

POLECENIE Nr 17/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom Miast z obszaru województwa małopolskiego

zlecić podległym strażom gminnym (miejskim) podejmowanie działań informacyjnych, zachęcających mieszkańców oraz inne osoby przebywające na administrowanych terenach do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności do pozostania w miejscu zamieszkania.

więcej informacji na stronie internetowej http://www.malopolska.uw.gov.pl

182

Powrót