Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat + Zarządzenie Wójta nr 16/2020

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, nieruchomości z zasobu gruntów stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 marca 2020 r. [PDF]

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 marca 2020 r. - załącznik do zarządzenia [PDF]

Zarządzenie Wójta nr 16/2020