Informacja o wodzie zdatnej do picia - Sklep GS Gama Białka Tatrzańska ul. Środkowa 99

Bukowina Tatrzańska, 3 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA - Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Decyzją nr 46/2020 z dnia 30 marca 2020 r. wygasił swoją decyzję nr 29/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. nałożoną na G.S. Bukowina Tatrzańska Sp. z o.o., z siedzibą (34-530) Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 36, w zakresie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Białka Tatrzańska w obiekcie Sklep „Gama”, położonym w 34-405 Białce Tatrzańskiej, przy ul. Środkowej 99, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

Gmina BT 2020-04-03 Informacja o wodzie zdatnej do picia Sklep GS Gama [PDF]

Informacja o wodzie zdatnej do picia - Sklep GS Gama Białka Tatrzańska ul. Środkowa 99
Informacja o wodzie zdatnej do picia - Sklep GS Gama Białka Tatrzańska ul. Środkowa 99