Konkurs Grantowy "Zdalna Szkoła" - 70 tysięcy złotych na zakup laptopów dla uczniów

Bardzo miło jest nam poinformować, że gmina Bukowina Tatrzańska, za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświatowego, w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskała kwotę 70 tysięcy złotych na zakup laptopów dla uczniów.

Konkurs Grantowy "Zdalna Szkoła" - 70 tysięcy złotych na zakup laptopów dla uczniów
Konkurs Grantowy "Zdalna Szkoła" - 70 tysięcy złotych na zakup laptopów dla uczniów

Laptopy te zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez dyrektorów szkół.

To kolejne działanie naszej gminy, które wspomaga kształcenie na odległość. W pierwszym etapie dyrektorzy szkół użyczyli rodzicom szkolne laptopy i tablety. Wszyscy nauczyciele otrzymali od nas dostęp do autoryzowanej platformy umożliwiającej prowadzenie lekcji online. Tam, gdzie rodzice nie wyrazili zgody na naukę swoich dzieci za pomocą środków komunikacji internetowej, materiały są przygotowywane w formie papierowej i przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej - dodaje kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego Zofia Kuczyńska.

Mamy nadzieję, że laptopy znacznie usprawnią zdalna naukę, kontakt uczniów z nauczycielami oraz staną się źródłem pozyskiwania nowej wiedzy i nabywania umiejętności cyfrowych.

Zdajemy sobie również sprawę z tego, że nadal istnieje potrzeba zakupu dodatkowych laptopów. Ze sprzętu komputerowego, który znajduje się w domach korzystają obecnie nie tylko uczniowie, ale też pracujący zdalnie rodzice, co niejednokrotnie powoduje duże utrudnienia. Mając to na uwadze 15 maja złożony zostanie kolejny wniosek o przyznanie grantu w ramach programu Zdalna Szkoła+, gdzie gmina ubiegać się będzie o przyznanie 115 tysięcy złotych.

Trzymajmy kciuki, aby wszystko poszło po naszej myśli i już wkrótce nowe laptopy trafiły do kolejnych uczniów.

Tymczasem uczniom i ich rodzinom życzymy zdrowia i wytrwałości! #będzieDobrze

112

Powrót