ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego [...], na wniosek z dnia 15.05.2020 r. (data wpływu: 18.06.2020 r.), Pana Wojciecha Litwin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni głębinowej) na bazie otworu wiertniczego CGL-1, zlokalizowanego na działce nr 2873 w m. Czarna Góra, gm. Bukowina Tatrzańska, dla zaopatrzenia w wodę budynku mieszkalnego w miejscowości Czarna Góra, gm. Bukowina Tatrzańska. [PDF]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
102

Powrót