KONKURS - Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję

Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym dedykowany dzieciom w wieku 11- 14 lat. 20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł. Pracę konkursową należy przesłać na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl Regulamin konkursu dostępny jest na www.krus.gov.pl

KONKURS - Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję
KONKURS - Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję
204

Powrót