Zakup samochodu pożarniczego rozpoznawczego z napędem 4x4 o masie całkowitej dopuszczalnej do 3,5 t dla OSP Czarna Góra - Zagóra

Tytuł projektu: ,,Zakup samochodu pożarniczego rozpoznawczego z napędem 4x4 o masie całkowitej dopuszczalnej do 3,5t. dla OSP Czarna Góra – Zagóra”

Koszt kwalifikowany zadania: 189 600,00 zł

Kwota dotacji: 94 800,00 zł

www.wfos.krakow.pl

Realizujemy zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Realizujemy zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
192

Powrót