OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (1.1.7) Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa. Link do ogłoszenia:
http://spisz.org/node/1002

Ogloszenie_nr_1.1.7_Wykreowanie_wspólnego_produktu [PDF]

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2020
OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2020
37

Powrót