OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (1.2.6) - Publikacje dotyczące obszaru LGD. Link do ogłoszenia:
http://spisz.org/node/1003

Ogloszenie_nr_1.2.6_Publikacja [PDF]

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2020
OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2020
44

Powrót