Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska jako Administrator danych osobowych z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Długa 144, na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyznaczył:

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – mgr Michała Rokickiego

​​Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez:

  • pocztę: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska,

  • adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl,

  • telefon komórkowy: 535 865 506.

3769

Powrót