RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok

Gmina Bukowina Tatrzańska - RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok (maj 2020)
Gmina Bukowina Tatrzańska - RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok (maj 2020)

Gmina Bukowina Tatrzańska - RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok
(maj 2020) [PDF]

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
 2. Charakterystyka Gminy Bukowina Tatrzańska

2.1. Położenie i powierzchnia

2.2. Ludność

2.3. Atrakcje turystyczne

2.3.1 Stacje narciarskie i baseny termalne

2.3.2 Zabytki kultury i obiekty do zwiedzania

2.3.3 Kościoły na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

2.4. Władze lokalne

2.5. Gminne jednostki i zakłady budżetowe

 1. Informacje Finansowe
 2. Informacja o stanie mienia komunalnego
 3. Drogi
 4. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

6.1. Strategia rozwoju

 1. Zasoby materialne gminy

7.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

7.2. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

 1. Polityka społeczna

8.1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych

8.2. Gminny program wspierania rodziny

8.3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

8.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Bukowina Tatrzańska

 1. Realizacja uchwał rady gminy
 2. Pozostałe inwestycje
 3. Podsumowanie
2344

Powrót