Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Sprawę załatwia:

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik:

Grażyna Tybor

Lokalizacja:

34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144

II piętro pok.34

Telefon:

18 20 00 884

e-mail:

gtybor@ugbukowinatatrzanska.pl

 

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

poniedziałek 9.00 – 17.00

wtorek - piątek 7.30 – 15.30

 

przyjmowanie stron poniedziałek do 16.30

wtorek - piątek, do 15.00

Dokumenty do pobrania:

 

Opis:

Jesteś po rozwodzie i chcesz wrócić do nazwiska, które było przez ciebie noszone przed ślubem? Umów się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (USC) albo — jeśli jesteś za granicą — w polskim konsulacie.

Kiedy można wrócić do poprzedniego nazwiska

W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. Wtedy będzie możliwa tylko administracyjna zmiana nazwiska — to znaczy, że musisz złożyć wniosek w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który okażesz, by potwierdzić swoją tożsamość,
  • dowód opłaty skarbowej — możesz zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu,
  • informacje o miejscu, w którym sporządzono twój akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (te informacje przekaż urzędnikowi ustnie),
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką o rozwodzie) — jeśli składasz oświadczenie przed konsulem,
  • kierownik USC lub konsul poinformuje cię, jeśli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład gdy rozwód został orzeczony przez sąd za granicą).

Opłaty:

1. Opłata skarbowa wynosi - 11,00 zł.

2. Wpłaty z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej: Tatrzański Bank Spółdzielczy Bukowina Tatrzańska Nr 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Gminy.

Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Uwagi i dodatkowe informacje:

Kierownik USC albo konsul przyjmie twoje oświadczenie. Następnie przygotuje protokół, który podpiszesz ty i urzędnik. Kierownik USC albo konsul prześle go do kierownika USC, który sporządził twój akt małżeństwa, żeby dołączył on wpis o nazwisku (czyli wzmiankę dodatkową). Kiedy ta informacja (wzmianka) zostanie naniesiona, odpis skrócony tego aktu będzie zawierał aktualne nazwisko. Od momentu wpisu w akcie małżeństwa możesz już używać poprzedniego nazwiska (tego, które było przez ciebie noszone przed ślubem).

Osoba odpowiedzialna:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Powrót