Ochrona danych osobowych – PORADNIK - WSTĘP

Poradnik z zakresu ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców na przykładzie działalności hotelarskiej.

Szanowni Państwo, nasi przedsiębiorcy!

Gmina Bukowina Tatrzańska jest gminą słynącą z przedsiębiorczości jej mieszkańców i może poszczycić się dużą ilością podmiotów gospodarczych, funkcjonujących zwłaszcza w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego. Przepisy nakładają na te podmioty coraz więcej obowiązków, z którymi przedsiębiorcy muszą sobie poradzić.

Ochrona danych osobowych – PORADNIK
Ochrona danych osobowych – PORADNIK

Po wejściu w życie RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 tych obowiązków znacząco przybyło. Dokumenty dotyczące Ochrony Danych Osobowych, musi posiadać każdy przedsiębiorca aby zapewnić zgodność przetwarzania danych z prawem. Wszyscy muszą spełnić zasadę rozliczalności, czyli opracować odpowiednie polityki ochrony danych osobowych a tym samym pokazać (rozliczyć się) z tego, iż spełniają wymogi bezpieczeństwa danych osobowych. Te podmioty, które do tej pory ich nie opracowały koniecznie muszą je przygotować. Jest to szczególnie istotne tym bardziej, że RODO wprowadza sankcje pieniężne za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Sankcje te mogą być bardzo dotkliwe bowiem ich górna granica to 4% rocznego obrotu za poprzedni rok obrachunkowy.

Przygotowując nową stronę internetową naszej gminy postanowiliśmy przygotować dla Państwa krótki poradnik, w którym znajdziecie podstawowe przepisy, informacje, wymagania, oraz gotowe wzory najważniejszych dokumentów. Podajemy je na przykładzie działalności hotelarskiej jako dominującej w naszej gminie.

Mam nadzieję że pomogą Państwu sprostać tym niełatwym wymaganiom.

Z poważaniem

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska

Andrzej Pietrzyk

845

Powrót