IZW.271.1.25.2022

Dostawa nowego ciągnika komunalnego z napędem 4x4 wraz z osprzętem tj.: pługiem śnieżnym, posypywarką i łańcuchami śnieżnymi dla GZK w Bukowinie Tatrzańskiej

612

Powrót