Zaproszenie do złożenia oferty

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku SP w Bukowinie Tatrzańskiej i Białce Tatrzańskiej w ramach realizacji zadania: "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Bukowina Tatrzańska: budynku szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej i budynku szkoły w Białce Tatrzańskiej"

465

Powrót