IZW.271.1.27.2023

Przebudowa drogi krajowej nr 49 w Bukowinie Tatrzańskiej od km 15+906,83 do km 16+926,90 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego z zasilaniem z istniejącego słupa oświetleniowego (strona prawa).

585

Powrót