Przetwarzanie danych osobowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przekazał szczegółową informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Wswpóładministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępną w załączniku:

Pismo WFOŚiGW w Krakowie.pdf

68

Powrót