Dyżur Leśniczego w Gminie Bukowina Tatrzańska

Leśniczy przyjmuje strony w budynku Urzędu Gminy w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 10.00.

Pracownikiem Lasów Państwowych oddelegowanym do pełnienia dyżurów jest Pan Maciej Ludwiczak. Zainteresowane osoby zapraszamy do Urzędu Gminy. Można też umówić się telefonicznie dzwoniąc pod nr 690 138 707.

Planujesz wycinkę drzewa w lesie? Pamiętaj, że legalnie pozyskane drewno musi być odpowiednio oznaczone. Drewno pozyskane w lasach niepaństwowych podlega ocechowaniu, którego dokonuje się w miejscu jego pozyskania. Cechowanie drewna poprzedza wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającego jego identyfikację, określającego jego właściciela oraz potwierdzającego prawidłowość jego pozyskania. Świadectwo legalności pozyskania drewna oznacza, że właściciel pozyskał je zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o lasach. Aby móc pozyskać legalnie drewno należy zgłosić się do leśnika pełniącego dyżur w gminie.

Leśniczy udzieli też porad dotyczących pielęgnacji lasu, wyboru gatunków drzew do zasadzenia i odpowie na inne pytania związane z lasem, na które szukacie odpowiedzi. Zachęcamy do korzystania z dyżurów leśniczego.

Powrót