Gminna Komunikacja publiczna – Rozkłady jazdy ważne od 01.09.2022r.

Zapraszamy do korzystania z gminnej komunikacji publicznej, która jest bezpłatna. Przejdź dalej i pobierz rozkład jazdy bezpośrednio ze strony.

Gminna Komunikacja publiczna – Rozkłady jazdy poniedziałek – piątek
Gminna Komunikacja publiczna – Rozkłady jazdy poniedziałek – piątek

 

 1. Bukowina Tatrzańska Klin - Groń Kobylarzówka:
  jedzie z Ronda w Bukowinie Tatrzańskiej przez Wierch Olczański, Leśnice, Groń i na Groń ul. Kobylarzówka
 2. Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy - Białka Tatrzańska - Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy:
  jedzie od Urzędu Gminy przez Białkę, na Grapę i powrót do Urzędu Gminy
 3. Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy - Czarna Góra:
  jedzie od Urzędu Gminy do Czarnej Góry ul. Zagóra
 4. Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy - ul. Wierch Rusiński:
  jedzie od Urzędu Gminy przez Bukowinę Tatrzańską ul. Długa, ul. Kościuszki, ul. Wierch Olczański i na ul. Wierch Rusiński
 5. Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska:
  jedzie z Czarnej Góry ul. Zagóra do Urzędu Gminy
 6. Groń Kobylarzówka - Bukowina Tatrzańska Klin:
  jedzie z Gronia ul. Kobylarzówka przez Groń, Leśnice, Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański i konieć na Rondzie w Bukowinie Tatrzańskiej
 7. Groń Kobylarzówka - Groń Kobylarzówka:
  jedzie z Gronia ul. Kobylarzówka przez Groń, Leśnice, Bukowinę Tatrzańską ul. Wierch Olczański, ul. Kościuszki, ul. Długa, Białkę Tatrzańską ul. Kaniówka, ul. Środkowa, ul. Grapa i na Groń Kobylarzówkę
 8. Rzepiska - Urząd Gminy:
  jedzie z Rzepisk ul. Pawliki , pot. Bryjów, pot. Wojtyczków, pot. Grocholów, Jurgów, Czarna Góra ul. Tatrzańska i do Urzędu Gminy
 9. ul. Wierch Rusiński - Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy:
  jedzie z ul. Wierch Rusiński przez: Wierch Kurucowy, ul. Wierch Olczański, ul. Kościuszki, ul. Wierch Spiski, ul. Wierch Głodowski, ul. Długa i do Urzędu Gminy
 10. Urząd Gminy - Rzepiska:
  jedzie od Urzędu Gminy przez: Czarną Górę ul. Tatrzańska, Jurgów, Rzepiska pot. Wojtyczków, pot. Grocholów, pot. Bryjów i ul. Pawliki
 11. Urząd Gminy - Urząd Gminy (Brzegi, Jurgów):
  jedzie od Urzędu Gminy przez Bukowinę Tatrzańska ul. Długą, ul. Kościuszki, ul. Tatrzańska, ul. Karpęciny, Brzegi ul. Kucówka, ul. Halna, ul. Bafiówka, Jurgów, Czarna Góra ul. Tatrzańska i do Urzędu Gminy
 12. Rzepiska - Jurgów:
  jedzie z Rzepisk ul. Pawliki przez Rzepiska pot. Bryjów, Jugów (szkoła), Rzepiska pot. Wojtyczków, pot. Grocholów, powrót do Jurgowa, Rzepiska pot. Bryjów, Rzepiska ul. Pawliki

 

18271

Powrót