Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony przez Gminę Bukowina Tatrzańska w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) ogłasza wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wykaz nieruchomości - ul. Wspólna 9A.pdf

 

285

Powrót