Udostępnienie rejestru wyborców

Sprawę załatwia:

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

Inspektor

Magdalena Piszczek-Nowobilska

Lokalizacja

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144 p. nr 31

Telefon

182000875

e-mail

mpiszczek@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

- poniedziałek 9.00 - 17.00
- wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Przyjmowanie stron:
- poniedziałek do 17.00
- wtorek - piątek do 15.30

Dokumenty do pobrania:

 

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Miejsce składania dokumentów:

34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144 p. nr 31

Termin załatwienia sprawy:

 

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316)

Tryb odwoławczy:

Złożenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców można składać przez cały rok. Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

Powrót