Nabór wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy przebywających w Gminie Bukowina Tatrzańska , którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL

 

Informuję ,że :

 • w celu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia należy uprzednio zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu : 18 20 635 87

 • wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w budynku Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska , pokój 48 – trzecie piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.00

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 1. Imię (imiona) i nazwisko

 2. Data urodzenia

 3. Obywatelstwo

 4. Płeć

 5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy

 6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 7. Adres pobytu

 8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

 9. Numer PESEL

 10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).


 

Повідомлення щодо прийому заяв на отримання одноразової грошової допомоги громадянам України, які проживають у ґміні Bukowina Tatrzańska , які перетнули кордон після 24/02/2022 року і вже внесені до реєстру PESEL • для того, щоб подати заяву на отримання пільг, необхідно спочатку
  зареєструватися за телефоном: 18 20 635 87

 • заяви про виплату цієї допомоги можна подавати у в будівлі Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska , кімната 48 – третій поверх , з понеділка по п'ятницю з 08:30 до 14:00Обсяг інформації, необхідної при прийомі заявок на виплату пільг:

Для заповнення знадобляться наступні дані, які потрібно буде ввести в заяву (ваші дані та дані неповнолітніх дітей):

1. Ім'я (імена) та прізвище

2. Дата народження

3. Громадянство

4. Стать

5. Тип документа, що є підставою для перетину кордону

6. Серія та номер документа, що становить підставу для перетину
кордону, відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща

7. Адреса проживання

8. Контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної
пошти

9. Номер PESEL

10. Номер платіжного рахунка, на який буде виплачуватися допомога
(якщо особа має такий номер)

703

Powrót