Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi

‘’Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi wraz z wykonaniem piłkochwytów, utwardzeniem nawierzchni działki na powierzchni dojść do budynku szkoły i placu zabaw z kostki betonowej, wymiany istniejących nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, budowy ogrodzenia terenu szkolnego wraz z bramą wjazdową i furtką”

Inwestycję zrealizowano w ramach programu ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w 2020 r.

Całkowita wartość inwestycji: 437 413,17 zł. Dofinansowanie w kwocie: 152 320,00 zł.

Zadanie zakończone.

Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi
1543

Powrót