Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Bryjów

,,Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Bryjów"

Inwestycję zrealizowano w ramach programu ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w 2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 644 420,33 zł. Dofinansowanie w kwocie: 124 660,00 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Bryjów
530

Powrót