Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla dziecka powyżej 16 roku życia oraz osoby dorosłej

Kto może uzyskać orzeczenie

Każdy, kto spełni poniższe warunki:

 • ma więcej niż 16 lat,
 • ma naruszoną sprawność organizmu.
 • przez swoje ograniczenia:
  • jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej schorzenia,
  • wymaga opieki lub pomocy od innych,
  • ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu — na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.

Jakie są stopnie niepełnosprawności

Są trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. Znaczny. Możesz go dostać, jeśli spełnisz poniższe warunki:
  • przez swój stan zdrowia jesteś osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia,
  • nie możesz samodzielnie funkcjonować i jesteś osobą całkowicie zależną od opieki innych osób przez więcej niż 12 miesięcy (na przykład wymagasz pielęgnacji, karmienia, mycia).
 2. Umiarkowany. Możesz go dostać, jeśli spełnisz poniższe warunki:
  • przez swój stan zdrowia jesteś osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia,
  • potrzebujesz czasowej albo częściowej pomocy innych osób przez więcej niż 12 miesięcy.
 3. Lekki. Możesz go dostać, jeśli spełnisz poniższe warunki:
  • przez swój stan zdrowia masz duże ograniczenia w funkcjonowaniu i możesz pracować tylko częściowo, na przykład na pół etatu,
  • masz problemy w codziennych czynnościach i potrzebujesz urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu — na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.

Kto składa wniosek

 • osoba niepełnosprawna — jeśli ma więcej niż 18 lat,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator — jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest ubezwłasnowolniona,

Jakie dokumenty przygotować

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie o twoim stanie zdrowia. Zaświadczenie wystawia lekarz, u którego się leczysz. Jest ono ważne 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy lekarz je wypełni
 • dokumenty, które potwierdzają twój stan zdrowia:
  • dokumentację medyczną — na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności np. opinia psychologiczno-pedagogiczna.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w:

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
34-400 Nowy Targ
ul. Szaflarska 39

Druk wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz zaświadczenia o stanie zdrowia :

http://www.bukowinatatrzanska.naszops.pl/niepelnosprawni/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci-dla-dziecka-powyzej-16-roku-zycia-oraz-osoby-doroslej/druk-wniosku-wraz-z-zalacznikiem-1

Powrót