Przetarg nieograniczony IZW.271.1.9.2020

Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5, wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra oraz rozbiórka i odbudową przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Uwaga. W dniu 15.05.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ, zmodyfikowano treść SIWZ oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

Uwaga. W dniu 18.05.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ, zmodyfikowano treść SIWZ oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

Uwaga. W dniu 20.05.2020r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmieniono termin składania ofert na dzień 28.05.2020r. oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

2016

Powrót