Przetarg nieograniczony IZW.271.1.11.2020

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze oraz przebudowa istniejącego boiska przyszkolnego wraz  z przebudową ogrodzenia, oraz wymiana nawierzchni utwardzonych

Uwaga, w dniu 05.06.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ

Dokumenty dotyczące placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze

     4. Zgłoszenie robót z załącznikami graficznymi - komplet

     5. Projekt budowlany

     6. STWIOR

     7. Karty techniczne - 10 szt.

     8. Przedmiar robót

     9. Kolorystyka placu zabaw

    10. Zmiana do dokumentacji projektowo - kosztorysowej z 28.05.2020 r.

Dokumenty dotyczące przebudowy boiska przyszkolnego wraz z przebudową ogrodzenia oraz wymiany nawierzchni utwardzonych

    11. Zgłoszenie robót - komplet

   12. Mapa syt- wys.przedstawiająca zaktualizowany zakres prac

   13. Rysunek piłkochwytu/ogrodzenia

   14. Przekrój warstw wierzchnich boiska

   15. STWIOR

   16. Przedmiar robót

   17. Wyjaśnienia treści SIWZ

   18. Informacja z otwarcia ofert

   19. Ogłoszenie o wyniku

1510

Powrót