IZW.271.1.9.2022

Dostawa sprzętu komputerowego, multimediów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt. „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”, realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego

470

Powrót