Ekodoradca

EKODORADCA pok. 9

Stanowisko pracy:

Wszelkie informacje i interwencje można zgłaszać na podany adres email, telefonicznie lub osobiście:

ekodoradca@ugbukowinatatrzanska.pl

tel. 18 20 00 870 wew. 69

Sprawy załatwiane w Referacie:

  • Przyjmowanie ankiet informacyjnych od mieszkańców zainteresowanych dofinasowaniami do wymiany kotłów, montażu odnawialnych źródeł energii pok. 7 pater,
  • Przyjmowanie ankiet dotyczących inwentaryzacji źródeł ciepła,
  • Zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów,
  • Obsługa partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego,
  • Obsługa partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego,
  • Doradztwo energetyczne,
  • Doradztwo w sprawach wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

Aktualne druki ankiet znajdują się na stronie internetowej urzędu gminy lub można je pobrać w pokoju nr 7 w godzinach pracy urzędu.

1569

Powrót