Nabór zgłoszeń dla mieszkańców

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń dla mieszkańców gminy w zakresie bezpłatnego zaopatrzenia w kompostowniki

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, iż w związku z otrzymaniem od Samorządu Województwa Małopolskiego dofinansowania w kwocie 33 000,00 zł  w zakresie zaopatrzenia mieszkańców z terenu województwa małopolskiego w kompostowniki, prowadzony będzie nabór zgłoszeń od mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników.

Zgłoszenia od właścicieli nieruchomości będą przyjmowane tylko i wyłącznie od 10.06.2024 do 21.06.2024 w godzinach pracy urzędu, bezpośrednio w Dziale Gospodarki Odpadami lub na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.

W ramach realizowanego zadania planuje się zakup 100 kompostowników Firmy EKOBAT pochodzących z recyklingu o pojemności 720 l, które zostaną przekazane mieszkańcom Gminy Bukowina Tatrzańska na podstawie umowy użyczenia na okres 1 roku. Po tym okresie, kompostownik stanie się własnością mieszkańca. Kompostowniki zostaną przekazane mieszkańcom na potrzeby własne.

Celem inwestycji jest zwiększenie poziomu recyklingu odpadów komunalnych
w gospodarstwach domowych co ułatwi mieszkańcom zagospodarowanie bioodpadów.

Ważne!

W pierwszej kolejności kompostowniki zostaną rozdysponowane do mieszkańców, którzy nie posiadają kompostowników i oddają bioodpady, a także nie posiadają zaległości w opłatach
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zasady przyznawania kompostowników:

Na jedną nieruchomość może być przeznaczony jeden kompostownik o pojemności 720 l.
Wnioskodawca po podpisaniu umowy użyczenia, odbierze we wskazanym terminie kompostownik do samodzielnego montażu wraz z instrukcją montażu oraz sposobu prowadzenia kompostownika.
Po podpisaniu umowy użyczenia i odebraniu kompostownika, odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości wyszczególnionej w umowie. Mieszkaniec będzie zobowiązany do zmiany
deklaracji dot. odpadów w tym zakresie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska pok. nr 27,
tel.: 18 20 00 870, 18 20 00 880 wew. 59, w godzinach pracy urzędu.

Projekt finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego.

Do pobrania:

 

79

Powrót