Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 11+520 do km 12+022, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych zasilanych kablem ziemnym w miejscowości Bukowina Tatrzańska - etap II

Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 11+520 do km 12+022, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych zasilanych kablem ziemnym w miejscowości Bukowina Tatrzańska.

Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Całkowita wartość inwestycji: 138 833,73 zł. Dofinansowanie w kwocie: 138 833,73 zł.
 
Zadanie zakończone.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 11+520 do km 12+022, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych zasilanych kablem ziemnym w miejscowości Bukowina Tatrzańska - etap II
542

Powrót