Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi

Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi wraz z wykonaniem piłkochwytów, utwardzeniem nawierzchni działki na powierzchni dojść do budynku szkoły i placu zabaw z kostki betonowej, wymiany istniejących nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, budowy ogrodzenia terenu szkolnego wraz z bramą wjazdową i furtką.

Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowita wartość inwestycji: 437 413,17 zł. Dofinansowanie w kwocie: 285 093,17 zł.

Zadanie zakończone.

Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi
Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi
1147

Powrót