Ruszają zapisy na kurs nauki pływania ,,Mamo, tato umiem pływać” 2021!

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska - Andrzej Pietrzyk - zaprasza do udziału w kursie nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania ,,Umiem Pływać” w Gminie Bukowina Tatrzańska.

Mamo, tato umiem pływać
Mamo, tato umiem pływać

→ W zajęciach nauki pływania mogą wziąć udział uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu gminy, którzy nie potrafią pływać i nie brali udziału w poprzednich edycjach programu.

→ Decyzję o zgłoszeniu dziecka podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą z uwzględnieniem zasad równych szans, przedziału wiekowego, braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz sytuacji materialnej rodziny. Dziecko zakwalifikowane zostanie ostatecznie na podstawie deklaracji podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna.

→ Zajęcia nauki pływania odbywać się będą na krytej pływalni Centrum Wypoczynku i Rekreacji ,,Rysy" w Bukowinie Tatrzańskiej w soboty, w godzinach od 8:00 do 15:30. 

→ Grupa zajęciowa będzie liczyć 15 osób a program obejmuje cykl 10 zajęć dwugodzinnych (90 minut).

→ Gmina zapewnia transport dzieci oraz opiekę wychowawców/nauczycieli.

→ Regulamin programu oraz wzór deklaracji uczestnictwa dostępny poniżej.

→ Kurs ,,Mamo, tato umiem pływać” jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska.

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej nauki i dobrej zabawy!

Deklaracja uczestnictwa 2021 umiem pływać.doc

Regulamin Mamo tato umiem pływać 2021.pdf

1708

Powrót