Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska"

Od 1 stycznia 2018 roku, Gmina realizuje projekt pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 - Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20180101-20200930_Projekt_Rozwoj_edukacji_przedszkolnej_w_Gminie_BT.pdf

Celem projektu jest poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Bukowina Tatrzańska, poprzez:

 • utworzenie 81 nowych miejsc przedszkolnych,
 • realizację oferty zajęć dodatkowych dla 216 dzieci w wieku przedszkolnym,
 • kształcenie kadry wychowania przedszkolnego.

Projekt jest realizowany poprzez następujące zadania:

 1. Rozwój Przedszkola Samorządowego w Jurgowie, obejmujący:
 • Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem zaplecza higieniczno-sanitarnego dla potrzeb dzieci oraz zakupem wyposażenia
 • Realizację zajęć dodatkowych: rytmika, zajęcia plastyczne, gimnastyka korekcyjna i integracja sensoryczna.
 1. Rozwój oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze, obejmujący:
 • Utworzenie nowej grupy w ramach oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz zakupem wyposażenia
 1. Rozwój oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, obejmujący:
 • Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem zaplecza higieniczno-sanitarnego dla potrzeb dzieci oraz zakupem wyposażenia
 • Realizację zajęć dodatkowych: zajęcia z oligofrenopedagogiem, zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia z nauki programowania
 1. Rozwój oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rzepiskach, obejmujący:
 • Utworzenie nowej grupy w ramach oddziału przedszkolnego wraz z zakupem wyposażenia
 1. Kształcenie kadry wychowania przedszkolnego, obejmujące:
 • Szkolenia z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań nauczania, pedagogiki oraz pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Studia podyplomowe dla 8 nauczycieli na kierunkach: muzyka i ruch, integracja sensoryczna, oligofrenopedagogika oraz wczesne wspomaganie rozwoju.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 923 050,04 zł, w tym kwota:

 • 784 592,22 zł – to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
 • 138 457,82 zł – to wkład własny Gminy Bukowina Tatrzańska

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-30.09.2020 r.

 

Realizator projektu:

Gminny Zespół Oświatowy w Bukowinie Tatrzańskiej,

ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Tel.: 18 20 00 835, 18 20 00 836

Instytucja pośrednicząca w realizacji projektu:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

 

3131

Powrót