2022

 1. ZARZĄDZENIE NR 7/2022 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie promocji  Gminy Bukowina Tatrzańska.

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert.pdf

 2. ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert 2.pdf

 3. ZARZĄDZENIE NR 11/2022 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych – klasy 1-3 w Gminie Bukowina Tatrzańska.

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert.pdf

 4. ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie promocji Gminy Bukowina Tatrzańska

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert.pdf

 5. Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie promocji Gminy Bukowina Tatrzańska

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert.pdf
 6. Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 kwietnia 2022r.
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie tworzenia bazy aktywnych form spędzania wolnego czasu tj. budowę boiska do piłki siatkowej plażowej w m. Bukowina Tatrzańska

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert.pdf

 7. Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert.pdf
592

Powrót